Dorpsdijk: nieuwe bestrating

De Dorpsdijk is met nieuw materiaal ingericht. Dat betekent dat alle oude bestrating is verwijderd en er nieuw asfalt met fietsstroken voor in de plaats is gekomen. Dat is veiliger voor het verkeer en zo kan de dijk er weer voor lange tijd tegenaan. Een deel van de Dorpsdijk is ook als 30 kilometer zone ingericht en het onderliggende riool is gerenoveerd. Onderaan deze pagina kunt u een tekening van de nieuwe situatie downloaden.


Op bovenstaande kaart kunt u zien waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Theo Maas, telefoon (010) 506 11 11 / e-mail: t.maas@albrandswaard.nl.